Tokyo Notes (2006)

Synopsis

The Japan Foundation Kuala Lumpur and Kuala Lumpur Performing Arts Centre jointly present Tokyo Notes

The Japan Foundation Kuala Lumpur bersama Kuala Lumpur Performing Arts Centre mempersembahkan Tokyo Notes

Credits

 • Playwright:Oriza Hirata, based on characters in the film “Tokyo Monogatari” (Tokyo Story) by Yasujiro Ozu
 • Original Local Script:No
 • Company Name:Seinendan
 • Date:29 June – 2 July, 2006
 • Total Showing:4
 • Venue:Pentas 2, KLPAC
 • Language:Japanese
 • Director:Oriza Hirata
 • Lighting Designer:Tamotsu Iwaki, Aya Nishimoto, Makoto Sato
 • Set Designer:Itaru Sugiyama and Loo Jia-Wei
 • Stage Crew:Hideharu Asanuma, Kenji Hamazaki, Junnosuke Tada, Chizuru Ariga, Yuko Kumagai, Paul Hasham, Ken Takiguchi, Teoh Ming Jin
 • Principal Cast:

  Makoto Adachi, Eriko Nemoto, Hiroko Matsuda, Kenji Yamauchi, Takako Adachi, Natusko Hori, Tatsuya Kawamura, Yoko Hirata, Minako Tsuji, Shu Matsui, Tadashi Otake, Hiroshi Otsuka, Satoshi Kobayashi, Mizuho Nojima, Kenichi Akiyama, Najoko Kawasumi, Koji Ogawara, Chikako Suzuki, Yuri Ogino, Umi Nagano

 • Producer:Yoichiro Matsuo
 • Stage Manager:Mayumi Kushida
 • Additional Notes:

  Subtitle Translation: Mislina Mustaffa (Malay), Cody Poulton (English) | Technical Crew: Lin Ang Swee, Zulkifli Ramli, Mohd Hanif