Gadis Yang Manis 維他小姐 (1968)

Synopsis

There is currently no synopsis for this programme

Pada masa ini tidak ada sinopsis untuk program ini

Credits

 • Company Name:The Dramatic Art Society 劇藝研究會
 • Date:1968, March 1 ~ 3
 • Total Showing:3
 • Venue:Town Hall, Kuala Lumpur
 • Language:Mandarin
 • Director:Siah Kim Fook 謝金福, Leong Chi Sin 梁志成, 曾欽昭 (Zeng Qin Zhao)
 • Lighting Designer:梁志達 (Liang Zhi Da)
 • Set Designer:Poon Poh Hong 潘寶鴻
 • Costume Designer:嚴漢平 (Yan Han Ping), 林月英 (Lin Yue Ying)
 • Property Master:史君欽 (Shi Jun Qin)
 • Principal Cast:

  彭宗明 (Peng Zong Ming), 劉戈 (Liu Ge), 丘友蓮 (Qiu You Lian), 張桂群 (Zhang Gui Qun), 梁志達 (Liang Zhi Da), Cheah Keng Sin 謝慶心, 莊佳 (Zhuang Jia), 曾振明 (Zeng Zhen Ming), Low Chang 羅全, 田清蓮 (Tian Qing Lian)

 • Stage Manager:San Seong Toh 辛上圖, 周立良 (Zhou Li Liang)