Romeo & Juliet (2016)

Synopsis

Romeo & Juliet represented by Dance Space

Credits

 • Nama Kumpulan Tarian / Dance Company Name:Dance Space
 • Koreografer / Choreographer:JS Wong
 • Tarikh / Date:27 & 28 August 2016
 • Jumlah Pementasan / Total Showing:1
 • Tempat Pementasan / Venue:Theatre, DPAC
 • Negeri / StateKuala Lumpur
 • Harga Tiket / Ticket Prices:Early Bird Tickets (Until 15 July 2016) : RM58, RM68, RM78. Normal Price: RM68, RM78, RM88
 • Penari / DancersRomeo: Wei-Kai (Taiwan). Juliet: Jessica. Mercutio: Dominic Lo. Paris: Kok Boon, Tybalt/Friar Lawrence: Choong Yene. The Nurse: Karen. Soloist: Jia wen, Jie Jing, Michelle, Wan Yong, Yee Woon, Qiao Han, Yee Shing. Corps de ballet: Yiing Zhi, Whye Yee, Chris Sane, Shanine, Sharene, Jia Yi,  Natalie, Huey Chyi, Ru Jin, Mandy, Sherissa, Xin Yi, Gigie, Shu Yan, Britannia, An Yi, Jane, Wen Xin, Selina, Emily, Chloe, Yan Ting, Ee Leng, Kee Wen, Li Yuin, Huey Li
 • Komposer / Composer:Sergei Prokofiev
 • Pereka Tatacahaya / Lighting Designer:Tan Eng Heng
 • Pereka Set / Set Designer:David Wong
 • Pengurus Produksi / Production Manager:Wan Wan
 • Pengurus Pentas / Stage Manager:Hoe Hui Ting
 • Publicist:Maggie Ong
 • Other Information: