My Art Memory Project: Imej Laman Tentang Kami

RINGKASAN PROJEK

MY Art Memory Project ialah inisiatif oleh Five Arts Centre Malaysia. Projek Perintisnya (Jan 2017 – Dis 2017) dibiayai menerusi dana daripada Yayasan Sime Darby, Halfmoon Bay Capital Limited, Think City, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan Five Arts Centre.


Kami terganggu dengan ketiadaan dan amnesia institusi. Tanpa kesedaran mengenai masa lalu, kita tidak dapat membuka laluan ke masa depan.

Tidak ada satu pun organisasi yang mengarkib dan mendokumentasi sejarah seni persembahan negara secara menyeluruh. Perjuangan, falsafah dan konflik yang membantu perkembangan seni persembahan Malaysia pada tahun-tahun awalnya tersimpan dalam memori para pencipta seninya. Ia seringkali hilang terus sebelum sempat direkodkan.

Hanya sebahagian daripada para seniman, perancang, penerbit, pengkaji dan penonton yang menyedari tentang sejarah seni persembahan negara kita. MY Art Memory Project menyediakan bahan asas, data dan sumber penting untuk membantu kita memahami lintasan perkembangan seni, gerakan-gerakan seni yang bersaingan, eksperimentasi bentuk dan topik yang menjadi perhatian para pengamal seni.

MY Arts Memory Project menangani masalah ini menerusi proses penyelidikan, pengumpulan, digitalisasi dan akses awam:

 

  • Kami mengendalikan penyelidikan tentang aktiviti seni bersandarkan konteks sejarah, politik dan sosial yang lebih luas
  • Kami mengumpul bahan-bahan, artikel dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan produksi
  • Kami ‘mengutip’ memori dan pengetahuan daripada orang perseorangan melalui rakaman wawancara
  • Kami mendigitalkan bahan-bahan yang diperolehi, memelihara dokumen-dokumen khazanah dan suara-suara penting dalam sejarah

Kami memuat naik maklumat, membina arkib yang kaya dan dapat diakses oleh sesiapa saja

Aktiviti-aktiviti kami termasuk projek-projek dalam talian dan luar talian:

 

Remember When … ialah Projek Sejarah Lisan, mengandungi siri perbualan dengan beberapa pengamal perintis teater Malaysia, yang dibuat ‘secara langsung’ di hadapan penonton. Melalui setiap perbincangan, kami berharap dapat merungkai sejarah teater tempatan yang reflektif, kompleks dan tersendiri. Rakaman perbualan-perbualan ini akan dimuat naik sebagai video dan podcast di laman web MY Art Memory.

Dijangka bermula pada separuh kedua tahun 2017.

 

Arkib Program mengandungi gambar-gambar khazanah, maklumat produksi dan butiran penting mengenai karya-karya yang dipentaskan. Bagi Projek Perintis yang dilancarkan pada tahun 2016, kami memfokuskan pada pengarkiban program-program teater dari tahun 1970an hingga 1990an sahaja.

 

Ini akan dikuti dengan genre-genre dan kandungan seni persembahan yang lain. Ini adalah projek dokumentasi dan penyelidikan yang sedang berjalan.

 

Kami sedia maklum terdapat banyak karya yang mempunyai pelbagai disiplin, terutamanya produksi-produksi pentas dari awal tahun 1990an. Pembahagian genre secara konvensional di sini adalah satu cara untuk menguruskan koleksi dan menaik muat bahan. Sistem tag yang digunakan dapat mengenal pasti karya-karya yang merentas sempadan.

 

Arkib Artikel mengandungi artikel, esei, ulasan dan wawancara.

 

Arkib Penapisan ialah senarai penapisan seni di Malaysia termasuk laporan-laporan terperinci kejadian, disusun secara kronologi dan disahkan, untuk merekod dan memantau kekerapan dan bentuk penapisan seni.

PASUKAN KAMI


[staff staff=”743″ style=”style_2″]
[staff staff=”3264″ style=”style_2″]
[staff staff=”748″ style=”style_2″]
[staff staff=”14510″ style=”style_2″]
[staff staff=”14476″ style=”style_2″]
[staff staff=”5392″ style=”style_2″]
[staff staff=”3751″ style=”style_2″]
[staff staff=”14498″ style=”style_2″]
[staff staff=”3893″ style=”style_2″]